Słowa dażące życiem

Księga Psalmów 19:14
Niech będą ci miłe słowa moich ust i rozmyślanie mego serca, PANIE, moja Skało i mój Odkupicielu!