Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Słowa dażące życiem

Księga Jozuego 1:8
Niech ta księga Prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, abyś pilnował wypełnienia wszystkiego, co w niej jest napisane. Wtedy bowiem poszczęści się twojej drodze i będzie ci się wiodło.