Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Słowa dażące życiem

Ewangelia św. Łukasza 9:23-24
Mówił też do wszystkich: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną. Kto bowiem chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mojego powodu, ten je zachowa.