Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Słowa dażące życiem

Ewangelia św. Jana 3:20-21
Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że w Bogu są dokonane.