Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Słowa dażące życiem

List do Efezjan 4:29
Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym.