Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Słowa dażące życiem

List do Rzymian 8:28
A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga.