Ew. Marka 8.36 „Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę?”

Czy zastanawiasz się czasem nad sensem życia? Nad tym w jaki sposób żyjesz i jakie masz priorytety? Czy tak naprawdę są dla nas rzeczy ważniejsze niż Bóg? Pan Jezus przestrzega nas abyśmy nie zabiegali o ten świat, o to co możemy w nim zyskać, czy to jakiś lepszy status życiowy, aprobatę ludzi, sławę, pieniądze itd. Pokazuje nam abyśmy nie zabiegali o rzeczy z tego świata lecz szukali Królestwa Bożego w pierwszej kolejności, a wszytko co jest potrzebne będzie nam dane we właściwym czasie. Jezus podkreśla w bardzo przejrzysty sposób, że żadna wartość tego świata nie dorównuje temu co On nam oferuje, ale przestrzega nas by nasze serce nie pożądało tego co jest złe. Możesz mieć wszytko w tym świecie, a przy tym nie mieć nic, bo jeśli nie jesteś uczestnikiem Królestwa Bożego, a twoje imię nie jest zapisane w Księdze Żywota, to nie masz nic w wieczności z Bogiem. 

Pan Jezus podsumowuje to w poniższym wersecie:
Ew. Mateusza 6,33 "Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane." 

Nasza rada do Ciebie jest taka, zwróć się do JEZUSA o pomoc, zaufaj mu, a on wszytko dobrze uczyni.