Jesteśmy ludźmi którzy z pasją chcą iść przez życie, żyć z Jezusem, zachęcać, motywować, wspierać i wskazywać kierunek, drogę do miejsca w którym można znaleźć odpocznienie, radość i zbawienie. Kierujemy się tym co płonie w naszych sercach i dzięki czemu nasze serca biją.

W naszym logo można zobaczyć kardiogram, który początkowo wskazuje linię prostą, oznacza to śmierć duchową każdego człowieka.

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Rzym. 6:23

Następnie widzimy krzyż, który symbolizuje wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ale nie jest to tylko wiara lecz również nowonarodzenie.

Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

Jan. 3:3

Nowonarodzenie jest ożyciem w swerze duchowej, które zaczyna się od upamiętnia i zostawienia grzechów pod krzyżem.

Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża.

Kol. 2:14

Potem widzimy puls, który przedstawia nowe życie, odnowienie relacji z Bogiem, nową nadzieję i pewność zbawienia.

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.
2 Kor. 5:17

Naszą wizją jest nieść Dobrą Nowinę czyli Ewangelię wszystkim ludziom, wskazywać, że jest Życia Sens. Podążać za tym co co słuszne i prawdziwe, nieść pomoc potrzebującym i wspierać tych, którzy tego potrzebują. Wskazywać, że każdy człowiek może być zbawiony jeśli uwierzy w Jezusa Chrystusa i podda mu swoje życie.

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
Rzym. 10:9

Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Mar. 16:16