Spotkania Klubiku Dobrej Nowiny

Serdecznie zapraszamy na spotkania Klubiku.
Miejsce spotkań: TG, Andersa 61 - Budynek Kościoła Zmartwychwstałego

Godziny: 9:00-12:00
Daty (sobota): 4 września 25 września 5 października