Mierzysz w jakiś cel, dokąd zmierzasz, po co to wszystko, czy warto się trudzić...?

Dobrze jest mieć cel w swoim życiu, może nim być pomoc innym, dobroć, rodzina, religia, sława, pieniądze itd. ale czy zawsze są to najważniejsze cele? Czy to co jest dla mnie najważniejsze jest właśnie najważniejsze! Nie chodzi tu o to by zaniedbywac rodzinę, obowiązki czy pracę, ale o to by potrafić zrozumieć cel swojego życia.

Jezus kiedyś powiedział:

Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.
Jan. 15:16

Jezus dał nam cel, którym jest podążanie za Nim i wydawanie owoców wiary. Bezwzględu na to czy wierzysz w Boga czy też nie, słowa te nie zmienią się gdyż są prawdziwe i ukazują cel do jakiego jesteśmy powołani!

Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

Objawienie Jana 3:20