Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Słowa dażące życiem

Ewangelia św. Mateusza 16:25
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je.