Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Słowa dażące życiem

2 List do Koryntian 13:14
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.