Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Słowa dażące życiem

1 Księga Kronik 16:8
Wysławiajcie PANA, wzywajcie jego imienia, opowiadajcie między narodami sprawy jego.