Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Słowa dażące życiem

2 List św. Piotra 3:10-11
A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności;