Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Słowa dażące życiem

List do Kolosan 1:9
Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu;