Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Słowa dażące życiem

2 List do Tymoteusza 3:16-17
Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.