Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Słowa dażące życiem

1 List św. Piotra 2:2-3
Jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli; Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry.