Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Słowa dażące życiem

List do Hebrajczyków 11:1
A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy.