Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Słowa dażące życiem

List do Kolosan 3:15
A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni.