Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Słowa dażące życiem

Ewangelia św. Mateusza 16:15-16
I zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? Szymon Piotr odpowiedział: Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego.